องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

เกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร

ข่าวสาร

news-2

ชาวลุ่มน้ำยม-น่าน ร่วมใจฝึกฝนรับมือวิกฤตน้ำจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

GIZ ร่วมกับกรมชลประทานจัดการอบรมการจำลองบทบาทสมมุติ เพื่อระดมสมองผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายหน่วยงาน ร่วมฝ่าฟันวิกฤตน้ำ มุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่านอย่างยั่งยืน

asean-access

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างยั่งยืน

ผู้แทนภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วมหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค พร้อมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และวิธีการใช้แพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการประชุมประจำปีของสมาชิกอาเซียน แอคเซส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

president-germany

ไทย-เยอรมัน ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวลดโลกร้อน พร้อมปรับตัวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน

ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeier) ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และภริยานางเอลเคอ บือเดนเบนเดอร์ (Elke Budenbender) พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตขนาด โครงการระบบการผลิตข้าวยั่งยืนแบบองค์รวม (Inclusive Sustainable Rice Landscape: ISRL)

rice

ยินดีที่ได้รู้จัก(ข้าว)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA – Nationally Appropriate Mitigation Action) หรือ ‘โครงการไทย ไรซ์ นามา’ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน ‘Thailand Rice Fest: เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์’ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลองข้าวไทยในฐานะรากฐานของประเทศ

เรื่องราวความยั่งยืน

เสียงของเกษตรกรและผู้มีส่วนสำคัญในห่วงโซ่การผลิต