ข่าว

หนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตลาดข้าวยั่งยืนเพื่อเกษตรกรไทย

เรื่อง: อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล ภาพ: รินดา แก้วขอนแก่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ที่คุณอุดร คำวงษา ได้ผันตัวจากการทำงานช่างไฟฟ้ากลับมาทำอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข...


อ่านเพิ่มเติม »

เกษตรกรต้องรู้: 12 บทเรียนสำคัญสู่การเป็น “นักธุรกิจเกษตรมืออาชีพ”

เรื่องโดย : อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการผลิตกาแฟขอ...


อ่านเพิ่มเติม »

กระทรวงเกษตรฯ จับมือจีไอแซด ชูเทคโนโลยีปรับระดับพื้นที่ด้วยระบบเลเซอร์ช่วยชาวนาลดโลกร้อน

เรื่อง: ณัฐฐา ลือชาติเมธิกุล โครงการไทยไรซ์ นามา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “ไทย ไรซ์ นามา” (Thai Rice NAMA) พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับระดับพ...


อ่านเพิ่มเติม »

เปิดตัว “i-PALM” แอพพลิเคชั่น พร้อมให้เกษตรกรสวนปาล์มไทยใช้งานได้แล้ว

เรื่อง: ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Sustainable and Climate-Friendly P...


อ่านเพิ่มเติม »

แปลงนารักษ์โลกกับการลดก๊าซเรือนกระจก

เรื่อง: ศักดิธัช ขวัญใจธัญญา องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ยามเช้าที่แปลงนาของผู้ใหญ่ ถาวร คำแผง ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีดูจะคึกคักเป็นพิเศษ มีเจ้าหน้าที่จา...


อ่านเพิ่มเติม »

ภาคธุรกิจเสนอแนวทางผนึกกำลังยกระดับตลาดน้ำมันปาลม์ไทยสู่วิถียั่งยืน

เขียนโดย : Agriculture and Food Cluster Team วงสัมมนาธุรกิจปาล์มชี้ชัด ภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้บริโภค เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนน้ำมันปาล์มยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในประเทศไทย ด้วยกา...


อ่านเพิ่มเติม »

ประเทศไทยเปิดเวทีหารือแนวทางการดำเนินงานในประเทศขับเคลื่อนมาตรฐานข้าวที่ยั่งยืน

เรื่อง: สริดา คณานุศิษฎ์ ที่ปรึกษามาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน คณะทำงานการขับเคลื่อนมาตรฐานข้าวที่ยั่งยืนโดยกรมการข้าวและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยจัดการประชุมเพื่อส...


อ่านเพิ่มเติม »

เปลี่ยนนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นพื้นที่แห่ง “ข้าวหอมมะลิยั่งยืน”

เรื่องโดย: อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สำราญ ซุยคง ชาวนาหญิงแกร่งแห่งทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดหยุดจับจอบเสียมชั่วคราวเพื่อมาจับไมค์ในฐานะ“วิทยากรการผลิต...


อ่านเพิ่มเติม »

จีไอแซดจับมือภาครัฐ-เอกชนเดินหน้าเชื่อมโยงตลาดข้าวยั่งยืนเพื่อเกษตรกรไทย

เขียนโดย: อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรกรรายย่อย (ประเทศไทย) ชูอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ให้เป็นพื้นที่นำร่องผลิตข้าวยั่งย...


อ่านเพิ่มเติม »Scroll to Top