ข่าว

วิทยากร SPOPP ต้นแบบที่ให้มากกว่าการสอนและการแบ่งปันความรู้

เรื่องและภาพ จันทิมา กูลกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร ถนอมขวัญ จันทร์พิบูลย์ วิทยากร โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด วิทยากรมักถูกมองว่าเป็นเพียงผ...


อ่านเพิ่มเติม »

เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการจัดการสวนมะพร้าวด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน

เรื่อง อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล ภาพ อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล และ เกียรติยศ วงศ์อุดมเลิศ เป็นเวลาประมาณสองปีแล้วที่ชนัญญา เชวงโชติ วางมือจากอาชีพเชฟอาหารในต่างแดน และเดินทางกลับบ้าน เพื่อมาดูแลบิดาอายุ 8...


อ่านเพิ่มเติม »

เปิดตัวโครงการคอฟฟี่ดับเบิ้ลพลัส (Coffee++) ในประเทศไทย

เรื่องและภาพ โครงการคอฟฟี่ดับเบิ้ลพลัส (Coffee++) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความรุนแรงจนส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม โดยระบบนิเวศที่เสื่อมโทรมยังทำให้ผลผลิตกาแฟและรายได้ของเกษตรกรลดลง...


อ่านเพิ่มเติม »

GIZ เปิดตัวโครงการการพัฒนาบริการทางการเงินเชิงนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมภาคเกษตรไทยรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ

เรื่องและภาพโดย: กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการมูลค่า สี่ล้านยูโร หรือราว 150ล้านบาท เพื...


อ่านเพิ่มเติม »

ไทยประกาศความสำเร็จความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน พร้อมเดินหน้าใช้ใบรับรองสุขอนามัยพืช อิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) เพื่ออำนวยความสะดวกการส่งออกเต็มรูปแบบ

เรื่องและภาพประกอบ:โครงการ ePhyto ประเทศไทย กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมศุลกากร เห็นชอบร่วมกันส่งเสริมการใช้ ePhyto หรือใบรับร...


อ่านเพิ่มเติม »

เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมคณะเยือนโครงการ SPOPP กระบี่

เรื่องและภาพ: จันทิมา กูลกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมคณะได้ไปเยือนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด และพบปะเกษตรกรสม...


อ่านเพิ่มเติม »

ไทย ไรซ์ นามา เปิดบ้านต้อนรับแขกวีไอพีเยอรมัน-ไทย

เรื่องและภาพ: อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทย ไรซ์ นามา มีโอกาสต้อนรับแขกผู้ม...


อ่านเพิ่มเติม »

GIZ จับมือ อูรมัต เดินหน้าข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฟางข้าวเพื่อเกษตรกรรายย่อยเชียงราย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับ บริษัท อูรมัต จํากัด ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จับมือร่วมกันดำ...


อ่านเพิ่มเติม »

แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้: แนวทางสร้างศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า

เรื่องและภาพ ชลทิพย์ กลิ่นศรีสุข และวีรินทร์ภัทร์ เจนวัฒนากูล การรวมกลุ่มของเกษตรกรนับเป็นหนึ่งในวิธีการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างความยั่งยืนด้านการเกษตรของทั้งตัวเกษตรกรและชุมชน  กลุ่มเกษตรกรผู้ป...


อ่านเพิ่มเติม »Scroll to Top