เกษตรกรรักโลก


Farmers care the earth

เกษตรกรรายย่อยกับเมล็ดปาล์มน้ำมันที่เขาปลูกด้วยความภาคภูมิใจ (เครดิตรูปภาพ: GIZ Thailand)

น้ำมันปาล์มอยู่รอบตัวเรา
แต่มันดีที่สุดแล้วหรือยัง?

มากกว่า 50% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่วางจำหน่ายล้วนทำมาจากน้ำมันปาล์มทั้งสิ้น จะดีกว่าหรือไม่ หากเราหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มที่เกิดจากกระบวนการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

7 กุมภาพันธ์ 2563

Scroll to Top