ข่าว

ชาวลุ่มน้ำยม-น่าน ร่วมใจฝึกฝนรับมือวิกฤตน้ำจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่อง: รวิวรรณ บุญไชย ภาพ: พงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม/กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร ผู้แทนจากกรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตัวแทนผู้ใช้น้ำ แล...


อ่านเพิ่มเติม »

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างยั่งยืน

เรื่อง: ญาณินท์ ศรีอุดมพงษ์ ภาพ: รัตชปรัจศ์ สาแก้ว ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเทศไทย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วม...


อ่านเพิ่มเติม »

ไทย-เยอรมัน ส่งเสริมชาวนาปลูกข้าวลดโลกร้อน พร้อมปรับตัวสู่วิถีเกษตรยั่งยืน

เรื่องและภาพ:กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร/GIZ ประเทศไทย ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ดร.ฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์ (H.E. Dr. Frank-Walter Steinmeier) และภริยานางเอลเคอ บือเดนเบนเดอร์ (Elke Budenben...


อ่านเพิ่มเติม »

ธ.ก.ส. – GIZ กระชับความร่วมมือพัฒนาการเกษตรที่เท่าทันต่อภูมิอากาศในประเทศไทย

เรื่อง: เมตตา คงพันธุ์อภิรักษ์ ภาพ:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายไรน์โฮลด์ เอลเกส (Reinhold Elges) ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศมาเลเซีย มัลดีฟส์ เมียนมาร์ เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา ประ...


อ่านเพิ่มเติม »

เสริมความพร้อมเกษตรกรสตรีรับมือและปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศ

เรื่องและภาพโดย เกียรติยศ วงศ์อุดมเลิศ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร GIZ ประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มชายขอบและไม่ได้รับความเท่าเทียมกันใ...


อ่านเพิ่มเติม »

โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์ฟางข้าวอย่างยั่งยืน ร่วมจัดฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและหยุดการเผา ณ จังหวัดเชียงราย

เรื่อง: ศิวพร แก้วชุ่มชื่น/กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร กิจกรรม ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและหยุดการเผา พื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ ปางกลาง ปางต้นผึ้ง และปางอาณาเขต ของตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได...


อ่านเพิ่มเติม »

ยินดีที่ได้รู้จัก(ข้าว)

เรื่องและภาพ:อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล/ กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร เกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการไทย ไรซ์ นามา เข้าร่วมงาน ไทยแลนด์ ไรซ์ เฟสต์ (Thailand Rice Fest) เทศกาลกินข้าวใหม่และสินค้าข้าวสร้างสรรค์ ...


อ่านเพิ่มเติม »

ไทย – ฟิลิปปินส์ แลกเปลี่ยน-เรียนรู้ การนำมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ

เรื่อง:รวิวรรณ บุญไชย และพงศ์นรินทร์ สุขแจ่ม กลุ่มโครงการเกษตรและอาหาร/GIZ ประเทศไทย ภาพ: GIZ Philippines คณะดูงานจากประเทศไทยได้ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาดูงานมาตรการป...


อ่านเพิ่มเติม »

อาเซียน เปิดตัว แพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทักษะการค้าของเอสเอ็มอีไทยและภูมิภาค

เรื่องและภาพ : ญาณินท์ ศรีอุดมพงษ์ / GIZ Thailand (จากซ้ายไปขวา) นายอัมรี บุคคารี บัคติยา สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat นางสาวอรวรินทร์ โหตรภวานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อรรดา คอร์ปอเร...


อ่านเพิ่มเติม »