เกษตรกรรักโลก

Farmers care the world

ข้าวหอมมะลิ … กลิ่นละมุนของความสำเร็จจากเกษตรกรอุบลฯ

“พอใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงน้อยลง ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงตาม ค่าใช้จ่ายหายไปเกินครึ่ง ตอนนี้ ฉันมีเงินใช้หนี้ และเริ่มมีเงินเก็บให้กับครอบครัว”

17 พฤษภาคม 2562