27 กุมภาพันธ์ 2567

ตัวแทนภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วมหารือเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างยั่งยืน

เรื่อง: ญาณินท์ ศรีอุดมพงษ์ ภาพ: รัตชปรัจศ์ สาแก้ว

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเทศไทย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและเอกชนของอาเซียน แอคเซส ร่วมหารือเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแพลตฟอร์มระดับภูมิภาค พร้อมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และวิธีการใช้แพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการประชุมประจำปีของสมาชิกอาเซียน แอคเซส ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้แทนกว่า 26 คน จากหน่วยประสานงานกลางของแต่ละประเทศ (National Focal Point) พันธมิตรเครือข่าย (Network Partners) และทูตกิจกรรมอาเซียน แอคเซส จากหลากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประเทศไทย ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจอาเซียน (ASEAN Task Force) ของแพลตฟอร์มได้กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการจัดการกับความยั่งยืนและโอกาสในการเติบโตของอาเซียน แอคเซส หลังปี พ.ศ. 2568 รวมถึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมพิจารณาและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้อาเซียน แอคเซส และเครือข่ายผู้ประกอบการจากทั้งภาครัฐและเอกชนมีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ดร.วีระพงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือและความเข้มแข็งของเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและช่วยขับเคลื่อนอนาคตของแพลตฟอร์ม โดยอาเซียน แอคเซส จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจ SMEs และความสำเร็จทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของอาเซียน ซึ่งผู้ประกอบการที่พร้อมก้าวสู่ตลาดสากลสามารถศึกษาฐานข้อมูล ความรู้ และเข้าถึงเครือข่ายนักธุรกิจจากทั่วภูมิภาคอาเซียนได้อย่างง่ายดาย

ภายในงานผู้แทนจากทุกภาคส่วนมีโอกาสได้วางแผนพัฒนาฟีเจอร์และกิจกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มร่วมกันอย่างเข้มข้นตลอด 2 วัน โดยผู้แทนจากประเทศสมาชิกยังได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการจัดเสวนา และการจับคู่ธุรกิจออนไลน์บนฟีเจอร์ MATCH ที่เปิดตัวเมื่อปี พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมถึงฟีเจอร์ LEARN ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากลให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ■

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ASEAN Access LEARN
ASEAN Access MATCH
ASEAN Access PROMOTIONAL

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN