05 เมษายน 2566

เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมคณะเยือนโครงการ SPOPP กระบี่

เรื่องและภาพ: จันทิมา กูลกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ

นายเกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย พร้อมคณะได้ไปเยือนโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด และพบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานฝันเพหลาพัฒนาเศรษฐกิจ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Sustainable Palm Oil Production and Procurement หรือ SPOPP)

การเดินทางเยือนโครงการ SPOPP ครั้งนี้มีผู้บริหารบริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด คณะผู้บริหารบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

นายเฉลิมพล จิระธำรง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด พาเยี่ยมชมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

ท่านทูตและคณะยังได้มีโอกาสพบปะกับ เกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานฝันเพหลาพัฒนาเศรษฐกิจ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (SPOPP) เพื่อเรียนรู้วิธีการทำสวนปาล์มอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่าเกษตรกรของไทยมีความสามารถและพร้อมปรับตัวก้าวเข้าสู่วิถีการผลิตที่ยั่งยืน

เกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย พบปะเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานฝันเพหลาพัฒนาเศรษฐกิจ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ ร่วมกับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตปาล์มน้ำมันให้สามารถผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลในโครงการ “การผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน” ซึ่งถือว่าเป็นโครงการฯ ที่สร้างความเชื่อมโยงทั้งระบบของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศไทย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แกลอรี่ภาพ

วิดีโอ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN