25 ตุลาคม 2566

“ฐานข้อมูลในการจัดการสวน” ช่วยเกษตรกรพัฒนาแผนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

เรื่องและภาพ:ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ กลุ่มเกษตรและความปลอดภัยทางอาหาร GIZ ประเทศไทย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน RSPO – พังงา นำเสนอการแสดงผลข้อมูลด้วย PowerBI

การพัฒนาแผนธุรกิจถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการเป็นผู้ประกอบการและเพื่อที่จะหลุดพ้นจากกับดักความยากจน ฐานข้อมูลในการจัดการสวนถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแผนธุรกิจดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและส่งผลให้กลุ่มประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ความพร้อมและความถูกต้องของข้อมูลในการจัดการสวนยังนับว่าเป็นความท้าทายสำคัญในภาคการเกษตรมาหลายสิบปี โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน(SPOPP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (Global Green Chemical PCL: GGC) และให้ความสำคัญกับข้อมูลการทำสวนของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกโครงการฯ รวม 34 คนจากจังหวัดพังงา ชุมพร กระบี่ และตรัง ในการใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมอวานีพลัส เขาหลัก จังหวัดพังงา

คุณปานรดา วงษ์สุวรรณ เข้าร่วมกิจกรรมสะท้อนความภูมิใจของกลุ่มเกษตรกร

ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น พร้อมมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำสวนปาล์มน้ำมันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำข้อมูลที่ได้บันทึกมาประมวลผลและวิเคราะห์ผ่านแอปพลิเคชัน “i-Palm” ซึ่งเปิดตัวในปี พ.ศ. 2564 ที่ช่วยให้เห็นศักยภาพในการผลิตของตนเอง การพัฒนาสวนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดต่างประเทศซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับและใช้การรับรองแบบดิจิทัล โดยการอบรมครั้งนี้เน้นฝึกให้เกษตรกรใช้ซอฟต์แวร์ PowerBI ในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้มีการฝึกอบรมการพัฒนาแผนธุรกิจในอนาคตและกลยุทธ์หลังจากโครงการฯ สิ้นสุดลง โดยการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการเกษตรที่รวบรวมไว้อีกด้วย

เกษตรกรสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์เพื่อเข้าถึงเครื่องมือพื้นฐานและฟังก์ชันต่างๆ ที่เอื้อต่อการสร้างกระดานแสดงผลและบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เก็บได้
นางสาวนนต์ธิยา รอดสกุล สมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปาล์มน้ำมันทับทิมและไชโย กล่าวว่า “หากเรามีฐานข้อมูลที่พร้อมและถูกต้อง PowerBI เป็นเครื่องมือที่ดีในการนำเสนอข้อมูลในหน้าเดียวจบ ครบทุกประเด็นที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหรือลูกเล่นต่างๆ ของโปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้เราทำการสรุปข้อมูลได้สะดวกและง่ายขึ้นอีกด้วย”

นายยุทธนา จรุงการ ผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปาล์มน้ำมัน RSPO – พังงา กล่าวว่า “การวางแผนธุรกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งการใช้ PowerBI ช่วยตอบโจทย์หลายด้าน เพราะนอกจากจะช่วยนำเสนอฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ให้เข้าใจง่ายแล้ว PowerBI ยังทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจว่าเราต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง โดยการรู้ข้อมูลเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิต รายได้ ค่าใช้จ่าย หรืออื่นๆ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มและสมาชิก ซึ่งจะช่วยในการวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แกลอรี่ภาพ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN