09 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดตัว “i-PALM” แอพพลิเคชั่น พร้อมให้เกษตรกรสวนปาล์มไทยใช้งานได้แล้ว

โครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil Production and Procurement: SCPOPP) พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น i-PALM เพื่อบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกของพวกเขา เพื่อปรับปรุงผลผลิต

เว็บไซต์ “i-PALM”

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 3,200 รายในจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และกระบี่ที่ได้รับการอบรมจากโครงการฯ พร้อมใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ในระยะแรก

แอพพลิเคชั่น “i-PALM” บนมือถือ

แอพพลิเคชั่น i-PALM ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มได้เรียนรู้วิธีเก็บข้อมูลที่ เช่น ปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ผ่านการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน i-PALM

“การบันทึกข้อมูลการเพาะปลูก” อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงประสิทธิภาพผลผลิตของตนเอง และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกปาล์มตามหลักการปฏิบัติของมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน หรือที่รู้จักกันว่า RSPO เป็นการยกระดับการจัดการและแนวทางการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร นอกจากนี้ฐานข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บยังช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลได้อีกด้วย

แอพพลิเคชั่น i-PALM นับเป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อนำการรับรองมาตรฐาน RSPO ไปสู่การปฏิบัติจริง และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน สามารถใช้ได้กับมือถือทั้งระบบ Android และระบบ iOS และผ่านการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพื้นที่จำนวน 30 คนในฐานะ “วิทยากรหลัก” ของโครงการเมื่อปลายปี 2563  จากนั้นวิทยากรจึงได้ส่งต่อข้อมูลการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรจำนวน 68 กลุ่ม รวมกว่า 3,200 คนผ่านแอพ“i-PALM”

เจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ ผู้จัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจากอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ให้ความเห็นเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นไอปาล์มสามารถทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลการจัดการสวนปาล์มของตนเองข้อมูลได้อย่างแม่นยำและศึกษาประสิทธิภาพของการปลูกปาล์มได้ง่าย ๆ จากบนสมาร์ทโฟน และพร้อมที่จะนำแอพพลิชั่นไปเผยแพร่ในกลุ่มสมาชิกใช้เพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

แอพพลิเคชั่น “i-PALM” สามารถดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และสำหรับระบบ iOS คาดว่าจะเปิดให้ดาวน์โหลดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 นี้

ประโยชน์ของ i-PALM

  • คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการกลุ่มหรือเกษตรกรรรายย่อยสำหรับเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองมาตรฐานRSPO (เช่น เช็คลิสต์แบบง่ายสำหรับการตรวจสอบภายใน)
  • การวิเคราะห์อย่างง่าย เพื่อรายงานประสิทธิภาพการจัดการสวนของเกษตรกรรายย่อยและแนวทางการปรับปรุง
  • การออกแบบที่ใช้งานง่ายต่อการป้อนข้อมูลการเพาะปลูกและสามารถแสดงผลได้อัตโนมัติ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

i-Palm

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN