20 กุมภาพันธ์ 2566

GIZ จับมือ อูรมัต เดินหน้าข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์ฟางข้าวเพื่อเกษตรกรรายย่อยเชียงราย

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับ บริษัท อูรมัต จํากัด ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคม ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว จับมือร่วมกันดำเนินโครงการการใช้ประโยชน์ฟางข้าวจากเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เพื่อลดปัญหาการเผาฟางข้าว การขาดทางเลือกในการจัดการฟางข้าวที่เหมาะสมนั้นทำให้ฟางข้าวและตอซังมักถูกเผาโดยเกษตรกรเพื่อเตรียมพื้นที่ แม้ว่าการเผาจะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและส่งผลกระทบต่อสุขภาพก็ตาม

นายไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และมาเลเซีย นางพจมาน วงษ์สง่า หัวหน้าโครงการส่วนภูมิภาค GIZ และนายอารวิน นารูลา ประธานบริษัท อูรมัต จำกัด ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในโครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท อูรมัต จำกัด และ GIZ ภายใต้โครงการ ASEAN AgriTrade

โครงการผ่านความร่วมมือแบบบูรณาการกับภาคเอกชน ( Integrated Development Partnership with the Private Sector (IDPP) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกในการรวบรวมและเก็บฟางข้าวจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อย และการนําร่องวิธีการแปรรูปฟางข้าวเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น กระดาษ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ โครงการจะมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรรายย่อยที่ทํางานร่วมกันบริษัท อูรมัต จำกัด ประมาณ 3,000 ราย ในจังหวัดเชียงราย ความรู้และประสบกาณ์ที่ได้จากการดำเนินงานจะถูกบันทึกและแลกเปลี่ยนให้กับประเทศอื่น ๆ ที่มีการผลิตข้าวเป็นหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการฟางข้าว และแก้ไขการเผาฟางข้าวในภูมิภาคต่อไป

ความร่วมมือนี้ยังเน้นย้ำถึงการดำเนินงานเพิ่มเติมตามกรอบภูมิทัศน์ข้าวที่ยั่งยืนแบบครอบคลุมในประเทศไทย ซึ่งมุ่งหวังเปลี่ยนห่วงโซ่มูลค่าข้าวของไทยให้มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

นายอารวิน นารูลา กล่าวว่า “บริษัท อูรมัต จำกัด ได้มีการทําวิจัยและพัฒนาวิธีการใช้ฟางข้าวที่มักถูกมองข้ามให้เกิดประโยชน์ การกำหนดวิธีการเก็บและใช้ประโยชน์จากฟางข้าวนั้น สามารถเป็นแหล่งรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร และเป็นแรงจูงใจให้เลิกการเผาฟางข้าว โดยโครงการความร่วมมือนี้เป็นก้าวสําคัญสู่เป้าหมายระยะยาวของเราในการตระหนักถึงประโยชน์ของฟางข้าว”

นายไรน์โฮลด์ เอลเกส กล่าวย้ำว่า “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับบริษัท อูรมัต จำกัด เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานเพื่อสาธารณะ ประโยชน์ และวิสัยทัศน์จากภาคเอกชนนั้น สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกันในเป้าหมายเพื่อยุติการเผาฟางข้าว รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรและสร้างสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่”

แกลอรีภาพ

ติดต่อเรา

  • +66 2 255 4202
  • asean-agrifood@giz.de
  • 39/1 ซอยสุขุมวิท 13, ถนนสุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

การเยี่ยมชม

สื่อและแหล่งข้อมูล

โครงการ

การป้องกันข้อมูล

สมัครจดหมายข่าว

ติดตามเรา

  • Copyright © 2014 - 2019 | Sustainable Agrifood Systems in ASEAN