Category: Palm Oil

“ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” อาชีพเสริมสร้างรายได้งามจากสวนปาล์มน้ำมัน

เขียนโดย : ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ/ Food and Agriculture Cluster/ GIZ Thailand ปัจจุบันอาชีพเสริมทางการเกษตรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรปาล์มน้ำมันที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของคุณภาพผลผลิตและราคาของตลาดโลก รวมทั้งต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้นการหารายได้เพื่อเสริมต้นทุนของปัจจัยการผลิต และเป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ คน ช้าง และสวนปาล์มสามารอยู่ร่วมกันได้และไม่ทำร้ายกัน คุณระเบียบ การเร็ว เป็นเกษตรกรหญิงชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อีกคนที่มองหารายได้เสริมจากอาชีพสวนปาล์มของครอบครัวและได้มีการลองผิดลองถูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ “การหมั่นศึกษาหาความรู้ และมองหาโอกาสจากสิ่งรอบตัว ทำให้เรามีอยู่มีกินในทุกสถานการณ์” คุณระเบียบกล่าว ระเบียบ การเร็ว เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมือง

รายงานบัญชีแดงขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

ความจริงอีกด้านของ ‘น้ำมันปาล์ม’

เขียนโดย: ปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย: ภาพลักษณ์ของน้ำมันปาล์มในสายตาใครหลายคนนั้นไม่ต่างจาก “ผู้ร้าย” ที่บุกเข้ามาทำลายผืนป่า พรากชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ และบ้านของชนกลุ่มคนพื้นเมือง มิหนำซ้ำ น้ำมันปาล์มยังเป็นปัจจัยสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนปัญหามลพิษทางอากาศขั้นรุนแรง ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกต้นปาล์ม  ทำให้เกิดกระแสต่อต้านและการรณรงค์ให้เลิกใช้น้ำมันปาล์มขึ้น แต่รู้ไหม .​ . น้ำมันปาล์มและการเพาะปลูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นไปด้วยกันได้ สวนปาล์มในจังหวัดกระบี่ ประเทศไทย (เครดิตรูปภาพ: GIZ Thailand) กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้จัดการโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำประเทศไทย หรือ Sustainable and Climate-Friendly Palm Oil

เกษตรกรรายย่อยกับเมล็ดปาล์มน้ำมันที่เขาปลูกด้วยความภาคภูมิใจ (เครดิตรูปภาพ: GIZ Thailand)

น้ำมันปาล์มอยู่รอบตัวเรา แต่มันดีที่สุดแล้วหรือยัง?

เขียนโดย: ทีมเกษตรกรรมและอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย​ เมื่อพูดถึง ‘น้ำมันปาล์ม’ หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้ว น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหลายอย่าง โดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) ได้ทำการสำรวจพบว่า กว่า 50% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นล้วนทำมาจากน้ำมันปาล์มทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น .. ลิปสติก : น้ำมันปาล์มช่วยให้ลิปสติกคงสีสวย ไม่ละลายในอุณหภูมิสูง แล้วยังช่วยให้สีเรียบเนียนสวยงาม พิซซ่า : น้ำมันปาล์มช่วยให้พิซซ่าคงความสดและคงรูปร่างไม่ให้เปลี่ยนไป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป : น้ำมันปาล์มช่วยคงให้อาหารสำเร็จรูปอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำเป็นอาหารได้ดี เพียงแค่เติมน้ำร้อนก็พร้อมทานได้เลย ยาสระผม : น้ำมันปาล์มช่วยบำรุงและทำความสะอาดเส้นผมได้ดีเยี่ยม

Youth secures a better future for palm oil

Youth secures a better future for palm oil

Writer: Naylinya Chappanapong, Senior Communication Officer, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster About 50 young people from across the region have joined hands to co-create commitment towards ‘shared responsibility’ and called for all parties involved

Scroll to Top