Category: Palm Oil

“ผลิตภัณฑ์อินทรีย์” อาชีพเสริมสร้างรายได้งามจากสวนปาล์มน้ำมัน

เขียนโดย : ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ/ Food and Agriculture Cluster/ GIZ Thailand ปัจจุบันอาชีพเสริมทางการเกษตรได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรปาล์มน้ำมันที่ต้องเผชิญกับความผันผวนของคุณภาพผลผลิตและราคาของตลาดโลก รวมทั้งต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้นการหารายได้เพื่อเสริมต้นทุนของปัจจัยการผลิต และเป็นทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ คน ช้าง และสวนปาล์มสามารอยู่ร่วมกันได้และไม่ทำร้ายกัน คุณระเบียบ การเร็ว เป็นเกษตรกรหญิงชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อีกคนที่มองหารายได้เสริมจากอาชีพสวนปาล์มของครอบครัวและได้มีการลองผิดลองถูกจนกระทั่งประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ “การหมั่นศึกษาหาความรู้ และมองหาโอกาสจากสิ่งรอบตัว ทำให้เรามีอยู่มีกินในทุกสถานการณ์” คุณระเบียบกล่าว ระเบียบ การเร็ว เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตำบลทับปริก อำเภอเมือง

ความจริงอีกด้านของน้ำมันปาล์ม

เขียนโดย : กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้คนต่างคิดว่าปาล์มน้ำมันเป็นสาเหตุสำคัญของการตัดไม้ทำลายป่า ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์ป่า ประชากรในท้องถิ่น และทำให้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่า น้ำมันปาล์มกับการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้? สวนปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้อำนวยการโครงการเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (SCPOPP) กล่าวถึงวิธีการผลิตน้ำมันปาล์มโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมว่า “เรายอมรับว่าการได้มาซึ่งพื้นที่เพาะปลูกและทำสวนปาล์มเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ แต่การทำสวนปาล์มน้ำมันนั้นไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่ป่าทั้งหมด ดังนั้นเราจึงไม่ควรเหมารวมและต่อต้านน้ำมันปาล์ม” “การหันมาใช้น้ำมันปาล์มโดยที่ไม่รู้แหล่งที่มาจะส่งผลเสียมากกว่า เพราะเป็นการปิดกั้นรายได้ของเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้บุกรุกป่า” เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีระบบป้องกันและอนุรักษ์ป่าไม้ที่ดี ซึ่งพื้นที่ปลูกปาล์มส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนแปลงเกษตรเดิมที่เคยปลูกยางพารา ผลไม้ หรือแปลงนาที่ถูกทิ้งร้าง ดังนั้นอัตราการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกปาล์มในประเทศไทยจึงแทบจะเป็นศูนย์ กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้อำนวยการโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (SCPOPP) น้ำมันปาล์มเป็นภัยต่อธรรมชาติ… จริงหรือไม่? ความต้องการน้ำมันปาล์มที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

Palm Oil: the other side of the truth

Writer: Kanokwan Saswattecha, Project Manager Palm oil has an image problem. In the eyes of many people, it is a “villain” that has invaded and destroyed the forest and deprived small and large animals as

Scroll to Top