Category: FTAG

Banana is one of six vegetables and fruits that have been selected as agriculture ambassadors for further exchange and discussion.

อาเซียนเดินหน้าดันการขนส่งสินค้าเกษตรให้เร็วยิ่งขึ้น

เขียนโดย: นาตาเชีย อังศกุลชัย ที่ปรึกษา โครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม เตรียมจัดทำแผนแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อส่งเสริมการขนส่งผักและผลไม้ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นระหว่างสามประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือในอนาคต โดยแผนดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Facilitating Trade for Agricultural Goods in ASEAN: FTAG) ซึ่งได้สิ้นสุดลงไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศกัมพูชา ไทย เวียดนาม สปป. ลาว และเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยถ่ายรูปร่วมกัน (เครดิตรูปภาพ: GIZ ประเทศไทย) “ผมหวังว่าโครงการจะเป็นโมเดลที่ดีให้กับหลายประเทศในอาเซียน และหวังว่าสิ่งที่ได้จากโครงการจะสามารถนำไปต่อยอดสำหรับโครงการอื่น ๆ ได้เช่นกัน นั้นคือสิ่งที่ผมอยากเห็น”