ข่าว

“หลักสูตรเกษตรกรรายย่อยผลิตปาล์มน้ำมันของไทย” เครื่องมือพัฒนาเกษตรกรรายย่อยสู่ความยั่งยืน

เขียนโดย : ธิตินัย พงศ์พิริยะกิจ องค์ความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ และการนำไปปรับใช้ นับเป็นปัจจัยสำคัญในเรื่องการทำการเกษตร ปัจจุบันเกษตรกรยังประสบปัญหาต่างๆ เช่น ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตต่ำ การปฏิบัติในสว...


อ่านเพิ่มเติม »

การเปลี่ยนแปลงของหุบเขาแห่งกาแฟ

เขียนโดย: ชลทิพย์ กลิ่นศรีสุข “ผาเปิดใจ” ชื่อนี้อาจจะยังไม่คุ้นชินกันมากนัก แต่ถ้าเป็นเรื่องของสถานที่กางเต้นท์ หรือกิจกรรมเดินวิ่งขึ้นผาเปิดใจ อาจจะมีชื่อเสียงในหมู่ของนักท่องเที่ยวธรรมชาติ… ผา...


อ่านเพิ่มเติม »

เปิดตัวโครงการใหม่ของอาเซียน ส่งเสริมมาตรฐานด้านความยั่งยืนให้กับสินค้าเกษตร

เขียนโดย:นาตาเชีย อังศกุลชัย, ที่ปรึกษาโครงการ ในประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ การใช้มาตรฐานอาหารเพื่อควบคุมให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีการผลิตอย่างยั่งยืน ในทางปฏิบัติจริง ยังคงมีข้อจำกัด และควา...


อ่านเพิ่มเติม »

ความจริงอีกด้านของน้ำมันปาล์ม

เขียนโดย : กนกวรรณ ศาศวัตเตชะ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้คนต่างคิดว่าปาล์มน้ำมันเป็นสาเหตุสำคัญของการตัดไม้ทำลายป่า ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์ป่า ประชากรในท้องถิ่น และทำให้ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้น แต่คุณท...


อ่านเพิ่มเติม »

ชาวนาสุพรรณบุรีกับการอยู่คู่สารเคมีอย่างมีความรับผิดชอบ

เขียนโดย: ปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย มีคำถามอยู่ในใจของชาวนาไทยหลายคนว่า ‘พวกเขาปลูกข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีน้อ...


อ่านเพิ่มเติม »

อาเซียนเดินหน้าดันการขนส่งสินค้าเกษตรให้เร็วยิ่งขึ้น

เขียนโดย: นาตาเชีย อังศกุลชัย ที่ปรึกษา โครงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน ประเทศกัมพูชา ไทย และเวียดนาม เตรียมจัดทำแผนแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อส่งเสร...


อ่านเพิ่มเติม »

เกษตรกรอีสานยิ้มแก้มปริรับเงินโบนัสจากการปลูกข้าวตามมาตรฐานยั่งยืน

เขียนโดย: ปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย หลังเรียนรู้เทคนิคการปลูกข้าวตามมาตรฐานยั่งยืนและปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยให้เหมาะส...


อ่านเพิ่มเติม »

น้ำมันปาล์มอยู่รอบตัวเรา แต่มันดีที่สุดแล้วหรือยัง?

เขียนโดย: ทีมเกษตรกรรมและอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย​ เมื่อพูดถึง ‘น้ำมันปาล์ม’ หลายคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้ว น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์...


อ่านเพิ่มเติม »

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรฯ ชุมพร สืบสานอาชีพทำสวนกาแฟโรบัสต้า​

เขียนโดย: ปรางทอง จิตรเจริญกุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย นักศึกษามากกว่า 100 คนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรนำร่อง เข้าร่วมฝึกฝนการ...


อ่านเพิ่มเติม »Scroll to Top