ASEAN SAS

4 เทคนิค “ทำนาลดโลกร้อน” ดีทั้งต่อเราและต่อโลก

เรื่องโดย : ทีมเกษตรกรรมและอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เพราะปัญหาภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป วันนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างไม่มีการควบคุมส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภาคเกษตรกรรม กระดูกสันหลังของชาติไทยอย่างชาวนากำลังตระหนักถึงปัญหานี้ และพร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อปรับตัวเข้ากับโลกยุคปัจจุบัน และช่วยลดปัญหาโลกร้อน ด้วยเงินสนับสนุนจากนา ฟาซิลิตี้ (NAMA Facility) ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือไทย ไรซ์ นามา จึงเกิดขึ้นเพื่อดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรให้มีการทำนาแบบยั่งยืนในพื้นที่เขตชลประทานภาคกลาง ได้แก่  ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2.8 ล้านไร่        ชาวนาจะได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวอย่างยั่งยืนโดยการนำเทคโนโลยีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาใช้ในแปลง เช่น ปรับระดับพื้นที่นาด้วยแสงเลเซอร์ ทำนาแบบเปียกสลับแห้ง จัดการปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการฟางและตอซังเพื่อลดการเผาในที่โล่ง เลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ภาพข้างล่างได้สรุปหัวใจของแต่ละเทคนิคเอาไว้ เมื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำนาแล้วจะพบว่า การทำนาให้ประสบผลสำเร็จไม่จำเป็นต้องขังน้ำปริมาณมากไว้นาน ซึ่งส่งผลให้ค่าน้ำมันสำหรับสูบน้ำเข้านาลดลง เกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเก็บ หรือหนี้สินอีกต่อไป เพราะได้ราคาขายข้าวเป็นธรรมจากทางโครงการ การทำนาแบบยั่งยืนนอกจากจะช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตแล้ว และทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีขึ้น …

4 เทคนิค “ทำนาลดโลกร้อน” ดีทั้งต่อเราและต่อโลก Read More »

palm oil plantations sustainable

2 Souls from the South: making oil palm plantations sustainable is the ‘only way forward’

Writer: Naylinya Chappanapong, Senior Communication Officer, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster Solos Dechmanee, a 61-year-old oil palm small-scale farmer and now role model for sustainable oil palm production. He is the owner of 44 rai of oil palm plantation in Surat Thani province in southern Thailand. He used to be a livestock farmer raising …

2 Souls from the South: making oil palm plantations sustainable is the ‘only way forward’ Read More »

Governors ‘fully back’ sustainable practices in oil palm industry

Writer: Thitinai Pongpiriyakit, Field Manager, Sustainable and Climate-friendly Palm Oil Production and Procurement (SCPOPP) In response to growing demand for sustainable palm oil products, Thai authorities agreed to speed up efforts for sustainable practices that will better the livelihoods of oil palm farmers in southern Thailand. One of the governors is M.L. Kittibordee Prawit from …

Governors ‘fully back’ sustainable practices in oil palm industry Read More »

Panel urges further action on sustainable palm oil

Panel urges further action on sustainable palm oil

Writer: Prangthong Jitcharoenkul, Junior Communication Officer, GIZ Thailand’s Agriculture and Food Cluster Notwithstanding all challenges, relevant stakeholders stay committed to make palm oil supply chain in Thailand more sustainable. “Currently, Thailand’s sustainability standard for palm oil is being developed. The efforts will drum up support from the government to promote responsible practices among oil palm …

Panel urges further action on sustainable palm oil Read More »

Senior official from German embassy makes visit to farmer field school in North Sumatra

Senior official from German embassy makes visit to farmer field school in North Sumatra

Writer: Nurhayati Lubis, Junior Professional Officer for Public Relation, Monitoring and Evaluation, GIZ Indonesia Hendrik Barkeling, Deputy Head of Mission Director General for Economic Affairs and Global Issues at the German embassy in Jakarta last month visited Farmer Field School (FFS), an initiative developed by Better Rice Initiative Asia (BRIA) Project that aims to promote …

Senior official from German embassy makes visit to farmer field school in North Sumatra Read More »

Growing rice with fewer resources is possible

Writer: Rinda Keawkhonkaen, Field Officer, Sustainable Aromatic Rice Initiative (SARI) – Thailand For decades, Wanchai Masrakhu had often wondered what he could do more to earn enough money in time for the start of the next planting season. But the 54-year-old man from northeastern province of Roi Ei later realized that he did not have …

Growing rice with fewer resources is possible Read More »

Scroll to Top